Info

Hannu Mikkola

Lakiasiat Hannu Mikkola 
Lakiasiaintoimisto – Attorney at Law

Hannu Mikkola
Koulutus

Oikeustieteen kandidaatti v. 1992
Varatuomari v. 1993

Työhistoria

Vuodesta 1993 Lapin yliopistossa koulutuspäällikkönä, tutkijana, kehittämispäällikkönä, tietosuojavastaavana ja lakimiehenä

Muita työtehtäviä

Vs. nimismies, vs. kaupunginvouti, vs. henkikirjoittaja, vs. käräjätuomari

Tutkimusapurahat

Työsuojelurahasto: ”Tietotyö ja sen työoikeudelliset erityispiirteet”, New York, USA, v. 2004 – 2005
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA: ”The New Work and Labour Law”, San Sebastian, Espanja, v. 2000

Julkaisuluettelo

  • Teaching comparative Law (2002). New Work in Networks and in Knowledge Economy. Tzykina – Koksharov – Koskinen – Mikkola. Tempus – Tacis Project, Pomor State University, Arkhangelsk, Russia.
  • The new work and labour law (2001). Koskinen Seppo and Mikkola Hannu. Sitra Reports series (print), ISSN 1457-571X; 13. Published by Sitra, Helsinki.
  • Työntekijä vai yrittäjä – työoikeudessa, vero-oikeudessa ja toimeentuloturvassa (1997). [Employee or Entrepreneur – in Labour Law, Taxation and Social Security] Koskinen Seppo, Mikkola Hannu ja Purola Anu. Published by University of Lapland, CEC. N:O 55.
  • Mikä-Mikä-Maassa. Tutkimus muutoksen ajasta Rovaniemen seudulla (1994). [The Changes in Rovaniemi Area] Suikkanen Asko, Koskinen Seppo, Leena Lanne, Lehtinen Nina, Mikkola Hannu Heinikoski Anna-Maija. Published by University of Lapland, CEC. N:O 41.

Tieteelliset artikkelit

Työelämän tutkimus vol. 8. 3-4/1997, s. 29–32. Onko työn suorittaja työntekijä vai yrittäjä. Työpoliittinen Yhdistys ry.

Law Office

Established in 2005, Leagal Councel Hannu Mikkola is a Finnish law office situated in Rovaniemi and specialised in various branches of law.

Member of the Association of Finnish Lawyers.

Varatuomari Hannu Mikkola on Suomen lakimiesliiton jäsen